Annons

5g-uppror på Facebook: Det här är sant och falskt om strålning

Drevet mot 5g-utbyggnaden saknar grund, enligt experterna som Di Digital pratat med.
Drevet mot 5g-utbyggnaden saknar grund, enligt experterna som Di Digital pratat med.
Högljudda aktivister på Facebook sprider just nu skrämmande uppgifter om 5g-nätet. Bland de mest frekventa; Coronavirusets utbredning är en effekt av det nya mobilnätet. Men det är inte allt – Di Digital har gått till botten med en lång rad påståenden.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Oroliga föräldrar eller foliehattar med konspirationsteorier? Eller är det rent av rysk propaganda?

Ursprunget till den desinformation om 5g som just nu cirkulerar på sociala medier varierar, men vissa påståenden har letat sig utanför aktivisternas grupper och ut bland gemene man. I Storbritannien har det gått så långt att antenner och master vandaliserats och ämnet diskuteras i mainstream-media.

I just frågan om att 5g skulle ligga bakom, eller i alla fall bidra till, utbrott av Covid-19 har till och med EU-kommissionen sett sig tvingade att göra ett uttalande.

För tydlighetens skull; En enad expertkår slår fast att det inte finns någon koppling mellan coronaviruset och 5g.

”Ja, jag är faktiskt lite förvånad”, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman till Di Digital om drevet.

”Vi har sett det här vid lanseringarna av 3g och 4g också. Men det här är femte generationens mobilnät, jag trodde nog att oron skulle klingat av med tanke på vad vi vet om tidigare generationer.”

Mer om Anders Ygeman och hans egna problem med 5g-aktivisterna kan du läsa i den här artikeln.

Läs mer: Då finns 5G i Sverige – och sex andra svar om framtidens supernät

Kopplingen till coronakrisen är det påstående som fått mest uppmärksamhet, men i det stora hela bygger rörelsen mot 5g på mycket mer än så.

För att reda ut vad som är sant och falskt har Di Digital vänt sig till Jimmy Estenberg, expert på den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

”Jag minns lanseringen av 3g i Storbritannien som sammanföll med galna ko-sjukan. Det fanns förstås ett tydligt samband – men inget orsakssamband”, förklarar han och menar att detsamma kan sägas om dagens situation.

Men han konstaterar samtidigt att många av de uppgifter som grupperna sprider inte alltid är direkt osanna – snarare förvrängda eller tagna ur sin kontext.

Strålskyddsstiftelsen, en rörelse som propagerar mot 5g-utveckling, har bland mycket annat satt ihop en lista över ”fem fakta om den allvarliga baksidan med 5g”.

Vi har låtit den vara utgångspunkten i vårt samtal med Jimmy Estenberg.

Budskap som sprids genom Strålskyddsstiftelsen.
Budskap som sprids genom Strålskyddsstiftelsen.

Påstående: 5g innebär massiv ökning av mikrovågsstrålning. Mikrovågsstrålning är bevisat skadlig för människors hälsa och för miljön. Strålningen orsakar bland annat cancer, skadar cellers DNA, samt försämrar den psykiska och fysiska hälsan.

”Ja, det stämmer att radiovågor är skadligt, annars hade vi ju inte hållit på med det vi gör”, säger Jimmy Estenberg och utvecklar:

”Därför har det satts gränsvärden för att undvika de skadliga effekterna som vi känner till. Är du under gränsvärdena finns inga säkerställda negativa hälsoeffekter.”

Gränsvärden är olika för olika frekvenser, eftersom radiovågorna har olika inträngningsdjup i kroppen. Men den plats i Sverige där högst strålning uppmätts i förhållande till sitt gränsvärde – Järntorget i Gamla stan i Stockholm – var vid tiden för mätning ungefär 20 procent av gränsvärdet.

”Det är väldigt mycket över vad det brukar vara. Normalt sett ser vi nivåer på tusendelar eller till och med tiotusen-delar av gränsvärdet”, säger Jimmy Estenberg.

Anledningen till de höga värdena just där var, enligt honom, att samtliga fyra stora operatörer delade på en och samma antenn – som dessutom satt lågt på en fasad. Han beskriver det som en extremt ovanlig situation att ligga på en femtedel av gränsvärdet.

Det har påståtts att Sverige har högre gränsvärden än andra länder, stämmer det?

”Sverige följer EU:s rekommendation. Det finns några andra som har lägre gränsvärden. Ofta handlar det om politiska målsättningar, att ligga så lågt man kan. Det gör vi också i Sverige genom att det i miljöbalken står att det ska vara så låga värden som det är möjligt och rimligt. Men det är inte satt i siffror i Sverige.”

Slutet av påståendet ovan, där cancer och förändringar i DNA nämns, får betraktas som vilseledande, enligt Jimmy Estenberg.

”Just det har man forskat väldigt mycket på, men inte lyckats bevisa vid radiovågsexponering. Det som händer när radiovågorna är väldigt starka är att du får en uppvärmning som kan vara skadlig. Det är det enda man lyckats säkerställa på vetenskaplig väg.”

Även Strålskyddsstiftelsen hänvisar till forskning, och de trycker hårt på just cancer som effekt av strålning. Tittar ni på olika forskning?

”Vi tittar nog på samma forskning, men det är viktigt att kvalitetssäkra studierna som gjorts, så att de är genomförda på ett vetenskapligt sätt. När vi sedan har en sammanställning av den forskning som gjorts så måste vi se till helheten.”

Han konstaterar att det alltid går att plocka ut enskilda studier som ser samband med cancer, men att det inte ensamt kan ligga till grund för en riskbedömning. 

”Det finns studier som hittat samband mellan strålning och olika typer av cancer. Men resultaten har inte kunnat upprepas av andra forskare”, säger Jimmy Estenberg.

Till sist, att psykisk hälsa skulle påverkas av radiovågor från mobiltelefoni, avfärdar Estenberg helt ur ett strålskyddsperspektiv.

”Det handlar istället om hur användningen av tekniken påverkar oss. Studier har exempelvis visat att mobilanvändning på natten påverkar sömnen och därmed skolresultat och stress med mera. Men det är ju en annan fråga.”

Några av de kommentarer som cirkulerar i sociala medier om 5g.
Några av de kommentarer som cirkulerar i sociala medier om 5g.

Påstående: Över 260 vetenskapsmän och läkare anser att 5g bör stoppas på grund av potentiellt allvarliga hälso- och miljöeffekter. 

Jimmy Estenberg säger att han känner till sidan, ”5gappeal.eu”, där läkare skrivit under uppropet som nämns, men konstaterar att det inte säger något om helhetsbedömningen av alla de kvalitetssäkrade studier som gjorts.

”Många där pekar ut enskilda studier. Vissa studier är rena skräckexempel på hur det kan gå till. De är säkert duktiga på djurförsök, men de har bristande kunskap om hur radiovågsteknik fungerar. De har till exempel lagt en mobiltelefon som exponeringskälla ovanpå en råttbur”, säger han och förklarar att det aldrig kan anses som en vetenskaplig studie. 

”De har inte haft någon koll på exponeringsnivån. Du måste veta att telefonen sänder, och hur den sänder för styrkan avtar väldigt snabbt med avståndet. Var råttan är i buren och hur mobiltelefonen själv reglerar sin styrka spelar roll. En sådan studie är inte värd någonting, även om den visar på risker.”

Går det att säga något om de här 260 personerna?

”Det finns en del som är forskare på området. Men vi följer inte forskningen genom intressegrupper, vi följer forskningen via WHO, EU:s och myndigheternas vetenskapliga råd.

Påstående: Ingen forskning visar att 5g kan byggas ut utan att allvarligt skada människors hälsa, insekterna, fåglarna och alla andra djur.

Här har Strålskyddsstiftelsen helt rätt, säger Jimmy Estenberg, och konstaterar att om du drar det till sin spets kan du egentligen aldrig bevisa att någonting är helt ofarligt.

”Det är nästan en filosofisk fråga. Det vi har att gå på i nuläget, när det ännu inte finns så mycket forskning på 5g, är erfarenheter från 3g, 4g och till och med GSM. Frekvenserna som 5g initialt kommer att använda liknar de tidigare, och där har det inte kunnat bevisas hälsoeffekter under gränsvärdena”, säger han.

Enligt operatörer och tillverkare av hårdvara, till exempel Ericsson, kommer strålningsnivåerna att ligga på en snarlik nivå jämfört med tidigare nät.

En kritik som nämns är att vi adderar ännu ett nät – 5g ovanpå 3g och 4g – och att de tillsammans bidrar till mer strålning?

”Ja, förutsatt att 3g och 4g kommer finnas kvar i samma utsträckning. Men de kommer antagligen fasas ut.”

Påstående: Det pågår nu storskaliga tester över hela Sverige utan att människor informeras, utan att strålningen kontrollmäts eller skadliga effekter dokumenteras och rapporteras.

”Det är ju faktiskt inte hälsoexperiment som utförs”, förklarar Jimmy Estenberg.

”Det är tekniska tester, och det görs aldrig den typen av hälsokontroller samtidigt. Kanske att det gjorts, om det funnits någon ordentligt grundad misstanke om att testerna skulle kunna påverka hälsan.

Någon sådan misstanke finns inte, konstaterar han.

Vad gäller information till allmänheten meddelar Post- och telestyrelsen, som utfärdar licenser för 5g-tester, att alla områden där tester äger rum finns offentliggjorda på deras hemsida.

Påstående: 5g kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet och allvarligt skada fågel-, insekts- och annat djurliv. Enligt svensk lag, miljöbalken 2 kapitlet, 10 paragrafen, får en verksamhet som kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet inte tillåtas.

Miljööverdomstolen betecknar mobiltelefoni och basstationer som miljöfarlig verksamhet, konstaterar Jimmy Estenberg. Men det är inte nödvändigtvis detsamma som att det är skadligt för miljön.

”Om du gör det på fel sätt, riktar antennerna fel, in i en lägenhet till exempel, kanske det skulle kunna medföra risker.”

Men kan 5g ”befaras försämra det allmänna hälsotillståndet” som formuleringen lyder?

”Om vi utgår från vilka nivåer som krävs för att ge säkerställda negativa effekter, och utifrån det vi fått veta från tillverkare och operatörer, kommer du som privatperson inte komma i närheten av sådana nivåer från basstationerna.”

Exponeringen från mobiltelefonen är en annan fråga, poängterar Jimmy Estenberg. 

”Om du har en telefon direkt mot huvudet, som sänder med maximal styrka på grund av dålig täckning, då kan du tangera gränsvärdena.”

Gränsvärdena är satta med god marginal till de säkerställda effekterna, men SSM rekommenderar sedan 2004 ändå, av försiktighetsskäl, användning av handsfree när du pratar i mobiltelefon.

”Det finns alltid ett försiktighetstänk, och vi har den svenska försiktighetsprincipen inskriven i Miljöbalken”, säger han.

Läs mer: Lanseringen av Apples 5G-telefon kan skjutas upp

Facebookgruppen ”Wifi strålning hälsorisker stoppa 5g” framstår som den största av de svenska forumen för anti-5g-kampanjer. Gruppen har över 21 000 följare och skyltar med sin slogan ”5g – extremt höga frekvenser, extremt hög strålning, extremt hög risk”.

Vilseledande, menar Estenberg, men för att förstå det krävs en snabbkurs i fysik. 

Det elektromagnetiska spektrat har sin början nere vid statiska fält, till exempel jordens magnetfält. Fält runt 50 hertz är de som finns i hemelektronik och kan uppmätas från kraftledningar. Nästa steg upp är radiovågor, kring 100 megahertz, där fm-radio sänds. Mobiltelefoni och trådlösa datanätverk hittar vi vid några gigahertz. 

”Så småningom, över 300 gigahertz – mycket högre än 5g ska använda – börjar vi komma in i värmestrålning och ytterligare efter det kommer du upp i ultraviolett. Där vet vi ju att du kan bränna huden och på sikt få hudcancer. Ännu högre upp på spektrat har vi röntgen- och gammastrålning”, förklarar Estenberg.

Jimmy Estenberg är utredare inom området elektromagnetiska fält vid Strålsäkerhetsmyndigheten.
Jimmy Estenberg är utredare inom området elektromagnetiska fält vid Strålsäkerhetsmyndigheten. Foto: ANGELICA KARLSSON

Vad vill han säga med det? Jo, att det är viss sanning i att ”högre frekvens medför högre risk” – om du utgår från hela det elektromagnetiska spektrat.

”Men mobiltelefoni ligger på en miljondel i frekvens av den joniserade strålningen (som röntgen och gammastrålning kallas, Di:s anm.). De har därför helt olika påverkan på biologisk vävnad hos människan. Men det är så liten skillnad mellan frekvenserna 5 gigahertz och en 1 gigahertz att dessa medför liknande hälsopåverkan.”

En skillnad är att den något högre frekvensen 5 gigahertz har kortare inträngningsdjup i människor. Eventuella effekter skulle därmed vara mer ytliga.

Summeringen? 

Det går inte att bevisa att 5g är helt ofarligt, men med tanke på hur stor och utbredd mobiltelefonanvändningen varit sedan 90-talet, borde en tydlig riskökning visat sig i cancerstatistiken, menar Estenberg, och konstaterar att om det finns risker så är de försumbara utifrån vad vi känner till av de senaste 30 årens forskning.

Läs mer: Apple och Googles svar till Tegnell – smittspårning effektivt även i Sverige 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer