Annons

Bitcoinhandlare åker på rejäl skattesmäll

Linus Dunkers ska betala cirka 4,1 miljoner kronor till Skatteverket den 28 januari för sin handel med bitcoin.
Linus Dunkers ska betala cirka 4,1 miljoner kronor till Skatteverket den 28 januari för sin handel med bitcoin. Foto: Patrik Olsson, Hanna Franzén
Linus Dunkers handlade bitcoins i tron att det var hobbyverksamhet. Men efter en revision från Skatteverket väntar en skattesmäll på ett antal miljoner. Fallet blir avgörande för fler svenskar som handlar med kryptovalutan.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Skatteverkets jakt på bitcoin-handlare som inte skattat för handeln fortsätter. Sedan 2017 driver myndigheten en större insats, med hundratals utredningar och upptaxeringar i miljonbelopp som resultat.

En av de som fastnat i insatsen är Linus Dunkers, 34 år från Köping. Han tvingas nu betala flera miljoner till Skatteverket efter att ha blivit upptaxerad på grund av handel med bitcoin mellan 2014 och 2016.

”Det är en fullständigt orimlig beskattning”, säger han.

Men det är inte bara en saftig skattesmäll som väntar Linus Dunkers. Ekobrottsmyndigheten i Uppsala har startat en förundersökning om skatte- och bokföringsbrott på grund av hans handel med bitcoin, efter att en brottsanmälan från Skatteverket inkommit.

”Han är inte delgiven misstanke, men jag kan bekräfta att en förundersökning är inledd för att det finns anledning att anta brott”, säger åklagare Jens Carlström.

”Det har uppenbarligen skett någon form av verksamhet som inte har beskattats eller deklarerats under flera år.”

Linus Dunkers beskriver sig själv som en profil i kryptovaluta-communityn. Han har hållit föredrag om kryptovalutor och förekommer ibland i medier som expert i ämnet (även Dagens industri har intervjuat Linus Dunkers i en artikelserie om kryptovalutor som publicerades förra året).

Nu har han hamnat i frontlinjen för en skattejuridisk strid, en knäckfråga som kan bli avgörande för handeln med kryptovalutor i Sverige framöver.

Men för att kunna förstå varför en 34-årig man i Köping nu riskerar att gå under privatekonomiskt och sättas bakom lås och bom på grund av handel med bitcoins, måste vi gå tillbaka ett par år till 2013 när Linus Dunkers köper sin första bitcoin.

”Jag hjälpte en vän i min Rotaryklubb. Han hade hört talas om bitcoins och undrade vad det var och hur man kunde investera i det. Det var egentligen han som introducerade mig till bitcoin och jag hjälpte honom eftersom han var pensionär och inte förstod hur det fungerade eftersom det var så nytt då”, säger Linus Dunkers.

Efter det där första köpet för vännens räkning växte Linus Dunkers intresse för bitcoin och han började snart handla med egna, privata, pengar under 2014.

Enligt Skatteverkets beslut, baserat på det underlag Linus Dunkers kunde ta fram i form av transaktioner, sms och skärmdumpar, gick han med förlust på sin bitcoin-handel med 131 000 kronor under det första året. 

Förlusten är också anledningen till att han inte förde upp handeln i deklarationen.

”Då jobbade jag fortfarande heltid som teknisk konsult och min huvudsakliga inkomst var lönen. Jag utgick från att handeln med bitcoin var hobbyverksamhet och när man går med förlust så finns inget deklarationskrav”, säger han.

Jag utgick från att handeln med bitcoin var hobbyverksamhet och när man går med förlust så finns inget deklarationskrav.

2015 tog affärerna dock fart enligt Skatteverket. Inkomsterna från handeln påstås nu vara uppe i nästan 8,8 miljoner kronor, 2016 ligger den siffran på 4 miljoner.

2017 avslutade Linus Dunkers handeln eftersom han ansåg att det inte var värt arbetet på grund av riskerna för bedrägerier och att marginalerna på handeln var låga. Han hade då börjat utvinna egna bitcoins genom en del mining-verksamhet i ett av sina bolag.

Samma år som han avslutade handeln fastnade han i Skatteverkets revision. Nu inleddes mardrömsresan mot domstol och eventuella brottsmisstankar.

”Jag hade tre eller fyra möten, som var heldagar, under 2017 med revisorer från Skatteverket på plats på Skatteverkets kontor i Köping”, säger Linus Dunkers.

I samband med att revisionen drog igång tog Linus Dunkers hjälp av en skattejurist och kom fram till en restskatt på runt 1,6 miljoner kronor eftersom de tillsammans ansåg att det handlade om inkomst av kapital. Inbetalningsbeskedet från Skatteverket räknade han med att få runt årsskiftet vid 2017 och 2018. 

Men något besked kom aldrig i brevlådan. Under tidig vår fick han istället ett oväntat besök.

”I stället för att få beslutet med beloppet, så kom det fem personer hem till oss och skulle göra en betalningssäkring på 10,1 miljoner kronor”, säger Linus Dunkers.

I maj kom sedan Skatteverkets beslut: 8,1 miljoner kronor med räntor. Då hade man tagit bort ett skattetillägg som innebar de initiala 10,1 miljonerna. 

Skatteverket håller inte med om att bitcoin-handeln ska klassificeras som inkomst av kapital. I stället menar myndigheten att det handlar om näringsverksamhet, som innebär en högre skattesats.

Linus Dunkers överklagade Skatteverkets beslut och ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten i Uppsala.

Skulle domstolen gå på Linus Dunkers linje så sänks skattesatsen rejält och innebär en halverad skattesmäll på strax över 4 miljoner kronor efter räntor.

Skatteverket stödjer sig framför allt på en dom i EU-domstolen där den kom fram till att växling mellan virtuella valutor, såsom bitcoin, och traditionell valuta är ett tillhandahållande av tjänster. 

Skatteverkets slutsats är att Linus Dunkers utfört handel på det sätt som beskrivs i rättsfallet och menar att han gör det såsom i näringsverksamhet. Omfattningen av Linus Dunkers handel, att det handlar om många transaktioner och stora belopp, gör också att Skatteverket anser att handeln ska klassificeras som näringsverksamhet och inget annat.

Myndigheten går också på offensiven när det gäller ekonomiska underlag och redovisning som inte finns för perioden. Under åren handlade Linus Dunkers bitcoins med en stor del kontanter.

Enligt Skatteverkets beslut har Linus Dunkers sålt bitcoins mellan 2014 och 2016 för 24,8 miljoner kronor.
Enligt Skatteverkets beslut har Linus Dunkers sålt bitcoins mellan 2014 och 2016 för 24,8 miljoner kronor. Foto: CHRISTINE OLSSON / TT

Skatteverket menar att Linus Dunkers medvetet dolt handeln med kontanter eftersom det inte finns några underlag. Man pekar också på att han, trots föreläggande, inte berättat vilka kunderna är.

I skatteärenden är det den som deklarerar som har bevisbördan. Det innebär att Linus Dunkers måste visa vilka kostnader han haft, men enligt Skatteverket är inte Linus Dunkers underlag för att visa kostnaderna tillräckligt goda. 

”De väljer om de vill godta de underlag jag skickat in. De har ännu inte svarat på vad som skulle kunna vara tillräckligt bra underlag. Vi har skickat in allt: Kontoutdrag, sms, bilder, skärmdumpar”, säger Linus Dunkers.

En annan stor fråga som parterna tvistar om är storleken på Linus Dunkers vinster på handeln under perioden.

Enligt Skatteverkets beslut har Linus Dunkers sålt bitcoins mellan 2014 och 2016 för 24,8 miljoner kronor. Men inga kostnader för hans kontanta inköp av bitcoins finns med i deras beräkning. Enligt Linus Dunkers handlar det om 7,5 miljoner kronor under åren. Skatteverket motiverar beslutet med att underlagen han presenterat inte håller.

”De (Skatteverket reds anm.) har tagit upp varje krona in. Jag litar på dem när de säger att det handlar om 24,8 miljoner kronor som kommit in till mig genom åren. Då har jag en vinst på runt 2,5 miljoner. Problemet är att Skatteverket inte räknat med mina kontanta köp. I deras bok har jag fått bitcoins gratis från någonstans. De bör ha en förståelse för att man måste köpa för att sälja”, säger han.

Den ansvarige revisorn på Skatteverket vill inte svara på Di Digitals frågor om ärendet, i stället hänvisar hen till Henrik Kisterud som är kontrollsamordnare på Skatteverket.

”Det handlar om en samlad bedömning där vi anser att det väger över till näringsverksamhet. Vi har bedömt detta utifrån hans agerande, hur han bedrivit verksamheten och att det handlar om någon form av växelverksamhet han bedrivit”, säger Henrik Kisterud.

Inte heller Anna Fridlund, som är jurist på Skatteverket och som driver myndighetens mål mot Linus Dunkers, vill svara på ytterligare frågor om ärendet. I stället hänvisar hon till skattebeslutet från maj förra året.

Där framgår bland annat att Skatteverket anser att Linus Dunkers handel med bitcoin är näringsverksamhet på grund av att handeln varit varaktig över tid, utgör växlingstjänst mot ersättning och bedrivits i stor omfattning.

”För de absolut flesta som handlar med bitcoins blir det inkomst av kapital. Men det finns enstaka fall där det handlar om näringsverksamhet i stället”, säger Henrik Kisterud.

En sak som talar för Linus Dunkers sak är en dom från den 4 december förra året. Då kom högsta förvaltningsdomstolen med ett beslut i ett ärende som rörde ett fall där en person växlat bitcoin mot traditionell valuta. Där fastslog domstolen att försäljning av bitcoin omfattas av bestämmelserna som rör kapitalvinst. 

För de absolut flesta som handlar med bitcoins blir det inkomst av kapital.

En annan sak som talar för Linus Dunkers är att han fick en liten delseger när Kammarrätten i november förra året beslutade att Skatteverket ska ge honom anstånd i inbetalningen, och att handeln med bitcoin ska anses vara vinst på kapital tills vidare. 

Det drog ner skattenotan till 4,1 miljoner kronor. Men skulle Förvaltningsdomstolen gå på Skatteverkets linje och anse att handeln med bitcoin är inkomst genom näringsverksamhet, så går notan åter till strax över 8,1 miljoner kronor.

Domen kan bli vägledande för fler som köper och säljer bitcoins. Det är just detta faktum, att domen blir ett så kallat prejudikat, som gör att Linus Dunkers tror att Skatteverket går så hårt åt honom.

”Det är inte konstigt att Skatteverket vill ha beslut i domstol för att få klarhet i hur man ska se på detta. Problemet är att de måste framtvinga en överklagan, därför måste de ta till så rejält på summan. Hade jag fått ett beslut på det vi trodde eller på lite mer, kanske 2 eller 3 miljoner, så hade jag betalat för att komma vidare. Men när de kommer med ett beslut på över 10 miljoner som sedan blev runt 8 miljoner i det slutliga beslutet, så fanns ingen som helst möjlighet att betala det. Enda möjligheten var att överklaga och det har vi gjort nu”, säger han.

Hade jag fått ett beslut på det vi trodde eller på lite mer, kanske 2 eller 3 miljoner, så hade jag betalat för att komma vidare.

Förutom Linus Dunkers fall finns ytterligare minst tre ärenden där personer handlat med bitcoins och upptaxerats rejält av Skatteverket sedan gått till domstol.

Advokat Erik Dreijer representerar flera av dem, även Linus Dunkers. Han menar att Skatteverket i sin tidigare information fastställt att handel med bitcoin ska anses som inkomst genom kapital.

”Gemensamt för dessa mål är att de avser köp och försäljning av bitcoin under inkomstår då all tillgänglig information från Skatteverket entydigt föreskrev att beskattning vid försäljning av bitcoin skulle beskattas i inkomstslaget kapital. Vad vi har kunnat utröna fanns det, under perioden 2014 till 2017, från Skatteverkets sida inte ens några antydningar att beskattning skulle ske i något annat inkomstslag”, skriver han i ett mejl till Di Digital. 

Att Skatteverket senare ändrat inställning i frågan, tycker Erik Dreijer är märkligt.

”Att Skatteverket väljer att i slutet av 2017 och början av 2018 fatta beslut avseende tidigare inkomstår, som är oförenliga med hur Skatteverket under de aktuella inkomståren i bland annat offentlig information angav att beskattning skulle ske, förefaller dock högst inkonsekvent och bidrar naturligtvis inte till att skapa förutsebarhet i skattesystemet”, skriver han.

För Linus Dunkers väntar allra närmast en deadline för betalningen av de cirka 4,1 miljoner kronorna den 28 januari. Missar han den så går ärendet till Kronofogden. Den boten tror han dock att han klarar.

Hittills har han tagit hjälp av sin familj för att täcka de, enligt egen uppgift, omkring 500 000 kronor han haft i kostnader för juridisk hjälp.

Han kommer fortsätta att driva frågan under 2019, en process som kan bli lång om någon av parterna överklagar besluten. Planen är att ta ekonomisk hjälp av krypto-communityn om så skulle krävas.

”Jag vet att det finns ett stort intresse för att få klarhet inom detta inom communityn. Om det visar sig att köp och sälj av bitcoins anses vara en näringsverksamhet så kommer det att få stora konsekvenser för svenskar som gör affärer med bitcoins. Jag hoppas att det finns stora möjligheter att få hjälp av communityn om det skulle krävas”, säger Linus Dunkers.

Skulle han förlora i Förvaltningsrätten och därmed tvingas betala 8,1 miljoner kronor i skatt, utesluter han heller inte att vädja om hjälp med skattekostnaderna, även om han helst slipper.

”Det är min sista utväg.”

Efter Förvaltningsrättens beslut väntar utredningen hos Ekobrottsmyndigheten.
Efter Förvaltningsrättens beslut väntar utredningen hos Ekobrottsmyndigheten. Foto: Lasse Eklof

Efter Förvaltningsrättens beslut väntar sig åklagare Jens Carlström på Ekobrottsmyndigheten att han ska se vad nästa steg i förundersökningen är. För skatte- och bokföringsbrott varierar straffskalan mellan böter och fängelse i upp till sex år.

”I det här fallet kan det bli stora skillnader beroende på vilket skatteslag det handlar om. Vad jag förstår har han inte redovisat någonting”, säger åklagaren.

Även om Linus Dunkers redan nu valt försvarsadvokat inför den eventuella fortsättningen på förundersökningen om brott, tror han inte att den kommer leda till något åtal. 

Skulle den däremot göra det så överväger han att lämna landet efter att han sonat sitt eventuella brott.

”När det gäller skatteärendet så förstår jag att de (Skatteverket reds anm.) vill ha prejudikat. Även om jag inte får rätt så skulle jag försöka lägga det bakom mig. Det skulle suga men jag skulle jobba vidare med mina företag. Skulle det bli något av en brottsutredning däremot, då skulle jag bli för less på det här. Efter en eventuellt avverkad dom så skulle man nog titta på om man ska ta sig någon annanstans än Sverige.”

Läs mer: Man sålde bitcoin svart – upptaxeras med 10 miljoner 

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer