Annons

”Politikerna kan inte lösa bristen på programmerare”

Micael Holmström, vd på Academy.
Micael Holmström, vd på Academy.
Politikerna kommer inte lyckas lösa bristen på programmerare. Näringslivet måste hitta nya utbildningsformer och nya samarbetsformer för att inte Sverige ska tappa sin position som ledande inom tech. Det skriver Micael Holmström, vd på Academy.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Många av landets IT- och teknikföretag står inför en akut kompetensbrist. Utvecklingen bromsar sektorns globala konkurrenskraft och påverkar landets ekonomiska tillväxt. Nya möjligheter till vidareutbildning och horisontella karriärbyten krävs för att bryta trenden.

Sveriges tillgång till högutbildad kompetens har skapat en rad framgångsrika företag, inte minst inom IT- och tekniksektorn. Men det kan bli en parantes i vår historia. Inom IT-sektorn saknas idag 30 000 personer med rätt kompetens. En siffra som förväntas fördubblas fram till 2020, visar en rapport från IT & Telekomföretagen. Enligt SCB kommer det att saknas 50 000 ingenjörer inom tekniksektorn 2030.

Flaskhalsen som den växande kompetensbristen skapar är allvarlig. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, gästade nyligen TV4 Nyhetsmorgon för att diskutera utvecklingen.

Hon föreslår bland annat kompetensutveckling som åtgärd, men problemet är att det saknas modeller som ger tillräcklig effekt, tillräckligt fort. Inte heller de 16 800 nya högskoleplatser – och dessa är för alla utbildningar – som regeringen har utlovat till 2019 löser det akuta behovet.

Problemet kan inte lösas från politiskt håll. Vi, näringslivet, måste själva åtgärda den bristande matchningen på arbetsmarknaden. Men dagens enorma utmaningar löser vi inte med gårdagens lösningar.

 

Problemet kan inte lösas från politiskt håll. Vi, näringslivet, måste själva åtgärda den bristande matchningen på arbetsmarknaden. 

 

Jag efterlyser en modernare syn på vidareutbildning och kompetensutveckling, där personer oavsett bakgrund och arbetserfarenhet ges möjlighet till vidareutbildning. Horisontella karriärbyten skapar dessutom en bättre dynamik på arbetsmarknaden, då de vakanser som uppstår till följd av karriärbytena måste fyllas.

För detta krävs:

Nya utbildningsformer. I USA har exempelvis accelerated learning blivit en etablerad metod under de senaste åren. Förenklat handlar det om intensivutbildningar med fokus på praktisk tillämpning av det man lär sig. Det gör det möjligt att lära sig ett nytt yrke på kort tid, vilket krävs för att fler ska ha praktisk möjlighet att gå vidare i karriären.

Utbildningsformen utgår ofta från deltagarens personliga egenskaper och drivkrafter, snarare än gamla skolbetyg. Urvalsprocessen är därför avgörande för att hitta deltagare med rätt förutsättningar och motivation, för både utbildningen och den nya yrkesrollen.

Nya samarbetsformer. För att utforma och genomföra intensivutbildningar som svarar mot företagens behov krävs ett tätare samarbete mellan utbildningsväsendet och näringslivet. Det räcker inte med en gästföreläsning eller praktikbesök – företag bör involveras på ett tidigt stadium för att bidra till både urvalsprocessen och läroplanen. Det borgar för arbetstagare som är redo för yrkeslivet från dag ett efter utbildningen.

Nystartade Academy kommer, i linje med kraven ovan, under 2016 att ha utbildat 200 personer inom IT och teknik och erbjudit dem tillsvidareanställning via ägarbolaget Academic Work. Tusentals personer har sökt det begränsade antal platser vi hittills har kunnat erbjuda och vi har redan inlett samarbeten med flera företag.

Vi räknar med att åtminstone dubblera utbildningstakten varje år de kommande åren, men det krävs betydligt fler initiativ för att säkra landets kompetensförsörjning. Därför delar vi gärna med oss av vår utbildningsmetod så att fler kan bidra.

Sveriges ekonomiska framtid påverkas i hög grad av tillväxten och den globala konkurrensförmågan hos våra IT- och teknikföretag. Samtidigt ökar kompetensbristen för varje dag. Det är hög tid att tänka nytt. Är ni med?

Micael Holmström, vd Academy

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies