Annons

Pressen ökar på Tessin – ännu fler miljoner står på spel

Tessins vd och medgrundare Jonas Björkman.
Tessins vd och medgrundare Jonas Björkman. Foto: Press.
Utöver två konkurser har återbetalningen till Tessins kunder i flera fall försenats med så mycket som ett år, kan Di Digital berätta. ”Det är ingen indikator på problem utan måste analyseras från fall till fall”, säger vd:n Jonas Björkman.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Den surmulna bostadsmarknaden påverkar inte bara fastighetsbolagen, utan även låneplattformen Tessin.

Under 2018 gick bostadsutvecklaren Axxonen Properties i konkurs, och på måndagen kunde Di Digital berätta att Albert Hansson Fastigheter och Finans gått samma öde till mötes. Nu står totalt 95 miljoner kronor som förmedlats via Tessin på spel för svenska småsparare.

I värsta fall kan fler konkurser följa. I flera projekt har utbetalningarna till långivarna nämligen blivit kraftigt försenade, i vissa fall med nästan ett år, jämfört med de ursprungliga tidsplanerna. Detta enligt kommunikation till investerare som Di Digital tagit del av.

Till saken hör att det i regel är förenat med en minimuminsats på minst 50 000 kronor när man lånar ut pengar till ett fastighetsprojekt via Tessin. När ett projekt väl går snett kan det således slå relativt hårt mot de drabbade investerarna, som i dagsläget är över 41 000 svenskar.

Hittills har 28 av 111 projekt som förmedlats på Tessin sedan 2014 återbetalats i sin helhet, vilket motsvarar ungefär 25 procent, visar Di Digitals kartläggning. 

I reda pengar innebär det att 521 miljoner kronor av 1,27 miljarder kronor, knappt 41 procent av kapitalet, återgått till investerarna.

”Den siffran är vi stolta över och har ökat bara sedan sommaren. Får vi in flera nya projekt på kort tid, ökar förstås andelen icke återbetalt kapital”, säger Jonas Björkman.

Men det innebär samtidigt att många av Tessins projekt fortfarande löper, i en tid då den svenska fastighetsmarknaden svajar.

Läs mer: Efter lyxsmällen: Tessin sätter upp fond på 250 miljoner 

Tessin har valt att inte öppet offentliggöra hur många projekt som är försenade på plattformen.

Det gör att potentiella investerare inte kan få en översikt om de generella riskerna, menar en Tessin-användare som Di Digital har talat med, men som vill vara anonym.

Tessins vd och grundare Jonas Björkman hänvisar beslutet till att Tessin enbart är en marknadsplats där investerare och fastighetsbolag kan mötas. Man tar inget juridiskt, finansiellt eller informationsmässigt huvudansvar i processen.

”Det stämmer att vi inte för statistik över hur många projekt som har överskridit den ursprungliga tidsplanen. Orsaken är delvis vår roll”, säger han.

”Det är fastighetsbolaget som driver och äger projekten och informerar investerarna om hur de förlöper. Tessin har inte löpande insyn i de projekt som finansieras och förverkligas via vår plattform, utöver det som kommuniceras från fastighetsbolaget”, fortsätter Jonas Björkman.

Kameo är en annan svensk låneplattform för fastigheter. De har valt en annan väg genom att söka tillstånd av Finansinspektionen om att få hantera betalningar, all juridisk dokumentation och reda ut problemen om låntagaren får betalningsbekymmer. Tessin har istället valt att överlåta den arbetsprocessen till en extern agent, holländska Intertrust Group.

Jonas Björkman menar dock att Tessin är relativt förskonade från uppskjutna projekt. Av de 83 projekt som fortfarande löper har 8 stycken drabbats av förseningar gentemot den ursprungliga tidsplanen, uppger han nu för Di Digital. 

”Anledningar till förseningar kan vara tillståndsfrågor, försenade leveranser eller långsammare försäljningsprocesser. Det finns som sagt en rad omständigheter som kan försena i fastighetsbranschen och det är också relativt vanligt”, säger han.

Ytterligare fem tidigare projekt blev försenade, säger Jonas Björkman, men är nu fullt återbetalda med dröjsmålsränta.

”Det är ingen indikator på problem utan måste analyseras från fall till fall.”

Ett av de projekt som Di Digital tagit del av handlar om en "fullt uthyrd skärgårdsfastighet", från bolaget Nordic Trade Network, enligt vad annonsen angav. Fastighetsbolaget tog in knappt 17 Mkr via Tessin, men återbetalningen har skjutits fram från första halvan av 2018.

Nu har bolaget tillåtits att refinansiera sig genom ett nytt lån hos Tessin, där pengarna alltså ska gå till att delvis ersätta de ursprungliga långivarna. Det marknadsförs nu som ett "nytt projekt" i riktade mejl till Tessins användare och under ett annat namn: "Havsnära hyresfastighet på Värmdö".

”Jag kan hålla med om att 'nytt projekt' kan förvirra lite, men det framgår tydligt i villkoren att det avser en refinansiering med nya villkor, det vill säga andra säkerheter samt höjd avkastning. 'Nytt projekt' står som standard i samtliga mejlutskick”, säger Jonas Björkman.

Läs mer: Tessin trotsar bostadskrisen – tar in 22 Mkr och lanserar låneplattformen i Finland

Ett annat bolag i blåsväder är Aligera Fastigheter, som numera bytt namn till Nostrorum. Flera minoritetsägare har yrkat på en tvångslikvidation av bolaget och en syssloman, som i december utsågs av tingsrätten, har tagit över driften av bolaget.

I detta fall misstänks huvudägaren för flera överträdelser av aktiebolagslagen, bland annat misstänkt olovlig värdeöverföring. 

Bolaget har tagit in totalt 54 Mkr till tre projekt på Tessin, varav 42 Mkr består av preferensaktier och 12 Mkr utgörs av lån. Dessa pengar är nu i stor fara. 

”Vi har ingen information utöver det som nämns. Vi kan heller inte bedöma vad det innebär för investerarna. Då detta gäller preferensaktier skiljer sig det också något från lånen där man har en säkerhet. Av den anledningen har vi sedan ett och ett halvt år slutat med aktieinstrument”, säger Jonas Björkman.

Numera erbjuder Tessin enbart lån på sin plattform. Tessin gör en översiktlig, men inte uttömmande, kontroll av projektägaren och företrädarna innan annonsen publiceras. Det innebär att man gör slagningar hos Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och utvalda domstolar.

Det är ingen hemlighet att ni påverkas positivt av att bankerna nu har stramare krav för utlåning till fastighetsprojekt. Det leder till mer intresse för Tessin från fastighetsutvecklare. Vilka krav ställer det på ert urval och er gallring? 

”Vi jobbar hela tiden med vår process och anpassar den till kraven som våra investerare har på projekten. I dag har exempelvis investerare på vår plattform högre krav på fastighetspant, vilket nu har blivit en standard. Marknadsbedömningen är dock alltid upp till investeraren att göra. Vårt krav är att tillräcklig information ska presenteras för att kunna ta ett välgrundat investeringsbeslut”, säger Jonas Björkman.

Traditionellt sett har fastigheter värderats som investeringar med god avkastning till en relativt låg risk. Men har risken att investera på Tessin ökat, med det rådande marknadsläget i åtanke? 

”Vi tror alltid det är en god idé att investera i fastigheter. Vi jobbar brett inom alla fastighetssegment och varje investering är unik i sig, men det är ingen hemlighet att dynamiken på delar av bostadsmarknaden förändrats”, säger han.

Jonas Björkman uppger att Tessin sett ett stort inflöde av nya projekt under januari, så väl inom samhällsfastigheter, hyresfastigheter och bostäder.

Han medger att plattformen kan behöva genomföra vissa förändringar framöver. 

”Förseningar i projekt är och har alltid varit en naturlig del av bygg och fastighetsutveckling då oförutsedda saker kan uppstå längs med vägen. Det vi kan behöva göra här är att tydliggöra för investerarna och skapa flexiblare lånelösningar för fastighetsbolagen”, säger Jonas Björkman.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer