Annons
Annons
Sponsrat innehåll från Andfrankly

Agila team och högt engagemang nyckeln när Zenuity utvecklar självkörande bilar

När företaget Zenuity behövde ett verktyg för att förstå hur den egna organisationen mår för att vässa sina team föll valet på &frankly (uttalas ”andfrankly”).
Det passade också in i företagets agila och decentraliserade organisationsform.
– &frankly är en väldigt snygg och moderna plattform, och vi vill vara ett modernt företag så det passade in här, säger Anna Willford på Zenuity.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Det Göteborgsbaserade företaget Zenuity, som utvecklar och optimerar programvara för självkörande fordon, skapades 2017 av de båda fordonsjättarna Volvo Cars och Autoliv.

Företagen förde gemensamt över personal och resurser vilket innebar att Zenuity, istället för att sakta växa organiskt, redan från början hade 250 anställda.

För att få veta hur de anställda i det nya företaget mår och ge teamen underlag för förbättring, valde man att ta in &frankly, ett verktyg för att driva engagemang på arbetsplatser.

– Vi ville få feedback från organisationen. Vi utvärderade flera verktyg men valet föll på &frankly. Avgörandet var flexibiliteten, att vi själv utifrån en grundstruktur kan utforma hur verktyget ska användas och dessutom göra ändringar i det, säger Anna Willford.

Zenuity jobbar i en starkt decentraliserad, agil organisationsform. Att organisationen är agil innebär att man jobbar i inkrement, i Zenuitys fall i sexveckorscykler, mot delmål och visioner. Den sjätte veckan sker en utvärdering för att se vad som ska och kan förbättras i arbetet.

Anna Willford ingår i People-teamet. På andra företag skulle det kallas för HR. 

– Hos oss är titlar inte viktigt. Alla bidrar med sin kompetens och tillsammans levererar vi resultat, säger Anna Willford. 

Hon har drivit implementeringen av &frankly i bolaget.

– Vi har en väldigt teamfokuserad organisation och vill att teamen ska fungera så bra som möjligt. De ska inte bara bli bättre i det tekniska, utan också bli mer sammansvetsade. Vi vill hjälpa teamen att bli högpresterande, förklarar hon.

Flera användningsområden

Genom &frankly får de anställda med jämna mellanrum svara på olika frågor som sedan diskuteras i teamen för att skapa förståelse och hitta förbättringar.

Var tolfte vecka, den fjärde veckan i varannan sexveckorscykel, mäter man engagemanget hos de anställda. Då får de svara på åtta frågor. Svaren används av teamen under den sjätte veckan, i deras retrospekt-möte, som det kallas.

– Då ser teamet sin engagemangsnivå, hur de fungerar och kan diskutera vad de vill arbeta vidare med. Och vi kan också på företaget i stort se engagemangsnivå, säger Anna Willford.

På Zenuity vill man också ge teamen möjlighet att mäta hur team-medlemmarna mår, med en ”Team health check”. Frågepaketet har en grundstruktur, men teamet kan själv välja vilka frågor de vill använda, lägga till egna frågor samt skicka ut frågorna enligt den frekvens som de själva önskar. Här mäter man hur individerna trivs, hur teamet fungerar, om roller och ansvarsfördelning är tydliga och hur man upplever att man levererar.

Anna Willford förklarar att svaren som kommer in via &frankly ska användas av teamet som diskussionsunderlag.

– Det är dialogen inom varje team som är viktig. Informationen från &frankly används för att få igång den. Vi uppmanar medlemmarna i teamen att själva prata med sin chef och planlägga sitt arbete och hitta lösningar. Varje team äger sitt eget svarsresultat, säger hon.

Företag i förändring

Sedan starten har Zenuity växt kraftigt och har i dag runt 600 anställda. Det betyder att de olika teamen har fått nya medlemmar, vilket påverkat samarbetet inom dem allt eftersom de är i olika faser av sammansvetsning.

– Det påverkar teamets output när det kommer nya människor. Team health check är ett sätt att hjälpa dem att se var de är och hur de mår. Vi vill ge dem insikt i diskussionen om hur de kan komma vidare och bli ett högpresterande team, säger hon.

Emellanåt har man på Zenuity stormöten för alla anställda. Även här har &frankly spelat en viktig roll för att skapa en bättre kvalitet på dem.

– Vi skickar ut frågor för att få feedback på våra All Employee-möten. Nu vet vi bättre vilken information som de vill ha, och vad de uppskattar. Vi har fått högre kvalitet på våra stormöten, säger hon.

Anna Willford förklarar också att nyttan med &frankly blir tydligare ju längre tid man använt det, för att det då finns insamlad data att jämföra nya resultat med.

– Först vid tredje svarsomgången började svaren bli intressanta för då fanns det data att se tillbaka på. Man kunde då se trender och utveckling, vad som händer i organisationen och hur de åtgärder som teamen vidtagit påverkat dem. Då blev &frankly riktigt användbart, säger hon.

Här kan du läsa mer om &franklys produkt

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Detta innehåll är sponsrat av Andfrankly och ej en artikel från Dagens industri
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies