Annons
Annons
Sponsrat innehåll från Conapto

Hybrid IT hjälper företag att bli mer produktiva och säkrare

Fyra av fem svenska verksamheter använder molnet i någon form men att lägga all sin IT där är oftast inte eftersträvansvärt. Hybrid IT är en kombination av moln och egenägd IT on-site eller hos
co-locationleverantör – en lösning som bland annat optimerar säkerhet, skalbarhet och produktivitet.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

En majoritet av Sveriges företag använder molnet, visar en ny rapport från Radar. Många vill dock av olika skäl hålla delar av sin IT nära den egna verksamheten, ofta på grund av säkerhetsmässiga skäl. Lösningen som har det bästa av två världar är så kallad Hybrid IT – något som svenska co-locationleverantören Conapto erbjuder on-demand för att göra det lättare för företag och IT-driftleverantörer att kunna fatta affärsmässiga beslut baserat på behov istället för hur långbindningstid det är på avtalen. De ser att många företag fastnar i långa avtal vilket stryper handlingsförmågan. 

– Vi vill att företag ska undvika att måla in sig i ett hörn och bygga in sig i lösningar som är komplexa och avtalsstyrda. Det är svårt att fatta bra affärsmässiga beslut när man sitter fast och miljön blir inte lika effektiv. Du bygger in affärsrisk och kan hamna i ett läge där handlingsförmågan blir låst vilket gör att du inte kan konkurrera med andra företag. Vi vill skapa flexibilitet utan låsta avtal som i sin tur skapar handlingsutrymme, säger Stefan Nilsson, marknadschef på Conapto.

Nya regelverk ställer krav på leverantörer

Svenska IT-beslutsfattare bedömer att konsumtionsdelen av publika molntjänster i relation till deras totala IT-kostnader kommer att tiodubblas inom de närmsta två till tre åren, enligt Radar. Detta i kombination med nya regulatoriska skärpningar gällande datasäkerhet och informationsklassificering kommer troligen att ytterligare befästa det hybrida upplägget. Detta gör att kraven på co-locationleverantörer, likt Conapto, kommer att innefatta en stramare hållning gentemot nationell lagstiftning – vilken data som får placeras hos utländska aktörer och inte till exempel. 

– Det finns många orosmoln på marknaden gällande säkerhet och allt fler nya regelverk instiftas samtidigt som man inte vet hur de ostabila internationella förhållanden kommer att utvecklas. I Sverige har en ny säkerhetsskyddslag trätt i kraft som ställer krav på alla företag och organisationer som har samhällskritiska verksamheter. Dessa verksamheters data kan inte läggas i ett publikt moln och där är ett svenskt co-location alternativ en mycket bra lösning.

Conaptos två datahallar är båda placerade i Stockholm vilket gör att deras kunder kan vara trygga med vem som har access till datan och att den stannar i landet. Datacentren är sammankopplade vilket gör att företag kan placera sin utrustning på två ställen samtidigt med en snabb koppling däremellan, så kallad twin site co-location. Detta ger dessutom en extremt hög redundans på hela IT-miljön.

– Det skapar en väldigt säker it-miljö och vårt co-location erbjudande gör att kunder kan placera sin utrustning tryggt samtidigt som de erbjuds ett ekosystem av kommunikationslösningar och direktuppkopplingar till publika molntjänster som AWS, Azure, Google Cloud och IBM Cloud. 

Outsourcing frigör resurser

En annan stor utmaning för företag idag är begränsad produktivitet när tid läggs på att exempelvis hantera egna datahallar. Genom outsourcing så frigörs interna resurser och verksamheter får tid till att utveckla sin egen affär istället för att behöva lägga denna på drift och underhåll i egen regi.

– När man låter kompetenta leverantörer hantera ens drift kan man fokusera på sin core business. Är man till exempel ett försäkringsbolag är det bättre om man kan lägga kraft på att utveckla och sälja försäkringar och låta delar av IT-miljön hanteras av någon som kan området och som kan skapa skalfördelar som ger effektivare och över tid billigare och mer flexibla lösningar. Där hjälper vi våra kunder genom att göra det vi gör bäst och låta dem fokusera på sin affär och sina kunder.

Vill man läsa mer om hur ett svensk co-location alternativ för hybrid IT kan vara en god idé finns nu en rapport som tagits fram av Radar Ecosystems på uppdrag av Conapto.

Ladda ner rapporten här!

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Detta innehåll är sponsrat av Conapto och ej en artikel från Dagens industri
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies