Annons
Annons
Sponsrat innehåll från Microsoft

Koll på teknik – här är 10 saker du måste veta

Techvärlden är full av spännande ord och uttryck som beskriver teknikens landvinningar. Men har du koll på vad de egentligen betyder? Här är 10 buzzwords som du behöver kunna för att hänga med i snacket.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Lär dig mer om buzzworden på TechDays 24-25 oktober

Blockchain

 Vad är det?
Blockkedjan är en databas där information och transaktioner registreras i kronologisk ordning. Informationen lagras dock inte på vare sig en server eller i en molntjänst utan i en kedja av tusentals datorer utspridda över världen. Blockchain blev ett viktigt begrepp när den digitala valutan Bitcoin lanserades 2009.

 Vad är det bra för?
I och med att datan är uppdelad i block och spridd på så många datorer blir det i princip omöjligt att manipulera den. Det kan bland annat användas till att skapa säkra transaktioner, lagra konfidentiell information, och hantera digital röstning.

 Artificiell intelligens, AI

 Vad är det?
AI beskrivs ofta som något som ger datorer eller dataprogram ett intelligent beteende.
I stället för att ge exakta instruktioner till datorn om vad den ska göra programmeras den för att själv förstå och lösa uppgifter.
Trots att du sällan tänker på det möter du dagligen AI i din vardag, allt från när PowerPoint i Office 365 numer automatiskt ger dig layoutförslag och beskär bilder, till att funktionen My Analytics gör breda sammanställningar och statistik över din digitala arbetsdag.

 Vad är det bra för?
Möjligheterna med AI är oändliga. Tekniken kan till exempel blixtsnabbt gå igenom stora mängder data och presentera egna analyser. Ett viktigt område där AI spås få en allt viktigare roll är vården där data redan i dag hjälper läkare med både snabbare och bättre diagnoser. En uppenbar fördel med AI är att små, repetitiva arbetsuppgifter kan utföras i en oändlig ström; en AI-process behöver varken vila, gå på toaletten eller ha semester. Med hjälp av AI kan 4 eller 40 000 bilder analyseras, utan avbrott. För att dra nytta av Office 365 och de redan inbyggda AI-funktionerna behöver datorn vara uppkopplad.

 Molnet

 Vad är det?
Molnet är inte en fysisk enhet utan ett nätverk av fjärrservrar som samverkar. Dessa lagrar och hantera olika typer av data, kör program eller tillhandahåller innehåll och tjänster. Ett exempel är Microsoft Azure som är en ständigt växande uppsättning molntjänster.

 Vad är det bra för?
Med hjälp av molnet kan företag och myndigheter få lättillgängliga och skräddarsydda lösningar för den egna verksamheten. De slipper också att hantera egna servrar med de kostnader och risker som det kan innebära.

 Kvantdatorer

 Vad är det?
Datorer ”tänker” binärt, alltså ettor och nollor. I en vanlig dator är varje bit antingen 0 eller 1 och den kan bara representera ett tal åt gången. Kvantdatorn är uppbyggd av kvantbitar som kan representera både 1 och 0 samtidigt. Två kvantbitar kan därför representera fyra tal samtidigt – 00, 01, 10 och 11. För varje kvantbit som adderas ökar möjligheterna.

 Vad är det bra för?
Kvantdatorer kan utföra beräkningar oändligt mycket snabbare än vanliga datorer. Processer som skulle ta tusentals år för en traditionell dator kan hanteras på bara sekunder av en kraftfull kvantdator.

 Maskininlärning

 Vad är det?
Machine learning eller maskininlärning handlar om metoder för att få datorerna att själva lära sig av den data de hanterar, utan att få hjälp av en programmerare. Maskininlärning är en form av artificiell intelligens som exempelvis används i kognitiva tjänster som integrerar intelligenta algoritmer till appar och webbplatser för att förstå och tolka användarens behov.

 Vad är det bra för?
Med Machine learning blir datorerna ”smartare” och effektivare med tiden och kan hitta nya lösningar för människor, organisationer och företag. Ett bra exempel är svenska företaget Lexplore som utvecklat en metod som använder maskininlärning och artificiell intelligens för att upptäcka dyslexi hos barn redan under de första skolåren.

 Virtual reality, Augmented reality och Mixed reality

 Vad är det?
Det här är tre uttryck som går in i varandra och kanske inte är så lätta att hålla isär.
Virtual reality ersätter den fysiska verkligheten med en simulerad – virtuell – verklighet.

Augmented reality utgår från din fysiska miljö och förstärker den med olika digitalt genererade intryck.

Mixed reality kombinerar virtual och augmented reality och integrerar den digitala världen med den fysiska verkligheten samtidigt som ett mått av interaktivitet erbjuds.

 Vad är det bra för?
VR (Virtual Relity), AR (Augmented Reality) och MR (Mixed Reality) erbjuder nya sätt att kommunicera. Till exempel har spelvärlden fått nya möjligheter att skapa spännande upplevelser för spelare. Tekniken används även inom många andra områden som till exempel utbildning, forskning och vård.

 Internet of things (IOT)

 Vad är det?
IOT är en förkortning som används allt oftare. Det är ett samlingsbegrepp som beskriver den utveckling där olika saker – som till exempel fordon, hushållsapparater eller kläder – är uppkopplade genom att förses med inbyggda sensorer och datorer.

 Vad är det bra för?
När våra saker lär sig att uppfatta detaljer i omvärlden och också kommunicera med oss skapas spännande möjligheter som kan leda till bättre produkter och tjänster. Ett exempel som ofta används är kylskåpet som på egen hand beställer hem mjölk när den håller på att ta slut eller skapar en middagsmeny utifrån den mat som finns hemma.

 Big data

 Vad är det?
Big data blev ett buzzword för ett antal år sedan, men används fortfarande flitigt. Det syftar på tekniker för att samla in och processa stora mängder information.

 Vad är det bra för?
Att kunna hantera stora mängder information kan ge stora möjligheter. Ett exempel är e-handelsbolag som kan använda sig av gigantiska register och samköra med information om sina kunder och därmed skapa bättre underlag för nya affärer.

 Digital transformation

 Vad är det?
Den digitala revolutionen och teknikutvecklingen har radikalt förändrat förutsättningar och gamla sanningar i samhället. Digital transformation handlar om att förändra sitt företag, organisation eller sig själv för att hänga med i utvecklingen.

 Vad är det bra för?
Digital transformation är ofta en fråga om överlevnad för företag och organisationer när spelreglerna hastigt förändras. Två exempel är hur fysiska handlare förhåller sig till ökad e-handel och taxiföretag till självkörande bilar.

 Chatbotar

 Vad är det?
Uttrycket ”bot” kommer från ordet ”robot”. Det handlar om program som utvecklas för att automatiskt genomföra olika typer av operationer. En chatbot simulerar ett mänskligt samtal eller en chatt med hjälp AI.

 Vad är det bra för?
Chatbotar kan byggas in i befintliga plattformar och ge nya möjligheter till kommunikation, både talad och skriven. Till exempel kan ett företag låta sina kunder uppleva en personlig kundtjänstkontakt utan att någon människa behöver vara i tjänst. Chatbotar kan också användas för att till exempel boka resor, skriva nyheter, hjälpa till med shopping eller genomföra utbildningar.

Lär dig mer om buzzworden på TechDays 24-25 oktober

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Detta innehåll är sponsrat av Microsoft och ej en artikel från Dagens industri
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies