Annons
Annons
Sponsrat innehåll från Sentor

Loggen är nyckeln till bank- och finanssektorns framtid

Bank- och finanssektorn brottas i dag med ett växande antal cyberattacker och en allt tyngre börda av regulatoriska krav. Ett av de viktigaste verktygen för att hantera båda dessa utmaningar är en smartare logg-hantering. – Man måste ha kontroll över vad som händer i de här systemen och man måste även kunna påvisa att man har kontroll. Där är loggar ett väldigt bra verktyg, säger Mikael Witt på säkerhetsföretaget Sentor.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

En av de stora utmaningarna för bank- och finanssektorn är det växande hotet från cyberbrottslighet. De digitala hoten har inte bara blivit fler och mer avancerade, effekterna av attackerna har dessutom blivit allvarligare – både rent ekonomiskt och varumärkesmässigt.

 För att skydda dessa samhällskritiska verksamheter ökar dessutom de regulatoriska kraven på bank- och finanssektorn ständigt. Enligt Mikael Witt, ansvarig för affärsområdet Managed Security Services på Sentor, är bank och finans redan bland de mest reglerade sektorerna och nya regelverk tillkommer ständigt.

 – En större bank har kanske åtta till tio olika regelverk att förhålla sig till som gäller IT-system, ska du sedan bedriva verksamheten i andra delar av världen, till exempel börshandel, finns det även olika regelverk där. Att hantera kostnaden för att följa alla de olika regelverken är till viss mån en affärsproblematik för finans- och bankverksamhet i dag, säger Mikael Witt.

 En nyckel till att hantera båda dessa utmaningar är att arbeta med loggning. Genom ett välbyggt logg-system, som registrerar allt som sker i företagets IT-miljö, blir det nämligen enklare att snabbt identifiera cyberattacker och i efterhand kunna följa upp hur en attack gick till.

 Dessutom spelar loggning en avgörande roll när det gäller att svara upp mot compliance-krav. Ett exempel på detta är GDPR som kräver att varje personuppgiftsansvarig för ett register över vilken behandling av personuppgifter som utförs under dess ansvar. Loggarna är därmed ett avgörande verktyg för att visa att man har en god överblick och kontroll över vad som händer i företagets system.

 Läs mer om bank- och finanssektorns IT-utmaningar.

 Sentor förenklar för kunderna

En svårighet som många företag inom bank- och finanssektorn upplever när det kommer till loggning är dock mängden av olika loggkällor som måste hanteras. För att skapa ett effektivt system måste en bank eller ett finansbolag nämligen sammanföra logg-data från både sin infrastruktur (som operativsystem, brandväggar, säkerhetsfunktioner) och från den uppsjö av olika applikationer som deras kunder och medarbetare använder.

 – Säg att du exempelvis loggar in på internetbanken och ska göra en överföring. När du gör det så är det olika webfrontar, proxys, brandväggar, applikationsservar, databaser och kanske flera olika mikrotjänster som är inblandade. Det innebär att du inte har en punkt där du kan hämta ut all information för att förstå vad som har hänt, utan du måste pussla ihop den här spårbarheten. Det är en utmaning.

 En viktig framgångsfaktor för bolag inom bank- och finanssektorn är därför att hitta system som kan sammanföra all denna logg-data och presentera den på ett begripligt sätt. Just detta har Sentor också gjort till en central del av sitt erbjudande mot kunder inom bank- och finanskunder.

 Mikael Witt förklarar att Sentor dels kan hjälpa kunderna att uppfylla alla deras compliance-krav genom att samla och organisera logg-data från hela deras IT-miljö. Dessutom gör Sentor kontinuerlig analys av logg för att tidigt kunna upptäcka olika attacker via sitt 24/7 Security Operations Center.

 – Kunderna är inte experter inom det här området utan de ska kunna komma till oss för att få hjälp på ett så enkelt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Kunden ska kunna få en bra sammanfattad output från de här systemen istället för att själva behöva hantera det, sköta allt underhåll och lista ut vilken logik de ska använda för att få ut vettiga larm. Allt det får de i en paketlösning av oss.

 Läs mer om hur Sentor hjälper bank- och finanssektorn hantera säkerhetshot och compliance-krav.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Detta innehåll är sponsrat av Sentor och ej en artikel från Dagens industri
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies